Děkujeme Královéhradeckému kraji za podporu Expedice MONOXYLON III

„Pro dobrodruhy i vědce jsou dávné středomořské plavby lákavým tématem a jsou stále aktuální i díky posledním archeologickým objevům z doby kamenné kolem ostrovů v Egejském moři. Rádi podpoříme tento praktický pokus všestarských experimentátorů, který může pomoci vysvětlit další otázky kolem dávných plaveb. Použité plavidlo pak bude součástí rozšířené expozice Archeoparku pravěku ve Všestarech, “ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Více se dočtete zde

Napsat komentář