Přípravy EXPEDICE MONOXYLON III obrazem

27. – 30. 9. 2018 – soustředění na Správčickém písníku u Hradce Králové

2. – 8. 7. 2018 – soustředění na vodní nádrži Rozkoš

9.6.2018 – nácvik manipulace lodí vlastními silami

26.5.2018 – plavba po Labi z Předměřic do Hradce Králové a zpět

28.4.2018 – první úpravy lodi

10.3.2018 – vytažení monoxylu z expozice v Archeoparku pravěku ve Všestarech