Napsali o nás

Odborné články

Tichý, Radomír – Expedice Monoxylon. Pocházíme z mladší doby kamenné. Tichý, Radomír. Hradec Králové : PF UHK a JB Production, 2001. 222 s. Vyšlo jako Supplementum I časopisu Rekonstrukce a experiment v archeologii]. ISBN:80-238-7391-1; link na databázi odborných zdrojů

 

TISK

Deník.cz

Otevírání expozice monoxylů a připomenutí expedice komentoval Deník.cz (jeho královéhradecká redakce). Čluny obou expedic byli vystaveny v pavilonu archeoskanzenu ve Všestarech, doprovodního programu se účastnili tak členové expedice, jako i veřejnost.

SVĚTVĚDY.CZ

Popularizační magazín Svět Vědy přinesl rozhovor s „náčelníkem“ expedičních turnusů Radomírem Tichým shrnující základní informace o organizaci a průběhu expedic. Náčelník informuje i o „všednějších“ dobrodružstvích…

Lidé a Země

Editorial magazínu Lidé a Země 16.8. 2011 zmiňuje expedici Monoxylon. Šéfredaktorka Lenka Klicperová taktně pomlčela o skutečnosti, že sama byla aktivním účastníkem výpravy.

historiedobrodruzstvi.cz

Server Historie a dobrodružství přinesl obsáhlý (byť s několika faktickými chybami) článek pojednávající o expedicích Monoxylon I a II.

magazín KOKTEJL

Lékař expedic Monoxylon I a Monoxylon II Ladislav Rogozov uveřejnil nádhernou rozpravu o expedici Monoxylon I  v magazínu Koktejl. Kromě suchých faktů přidal i své barvité vyprávění.

Portiragnes

Zmínku o expedici Monoxylon II lze najít i na  blogu městečka Portiragnes, kde jsme končili francouzskou část expedice.

VIDEO

ČT2, reportáž z přípravy na Monoxylon II. Zima – jaro 1998, záměr expedice a ukázky dlabání člunu.