Nová kniha o expedici Monoxylon III

S radostí oznamujeme, že na světlo světa přišla nová kniha o expedici Monoxylon III !

Kniha má dvě části svázané do jednoho celku, jako obě naše posádky.
Až ji otevřete, pochopíte proč se na ni tak dlouho čekalo.

Kniha je k dispozici v Arecheoparku pravěku ve Všestarech

Nová kniha vám ve své cestopisné části od Jirky Milera, která je sepsána formou expedičního deníku, představí expedici Monoxylon III pohledem jednotlivých členů expedičního týmu. Věnuje se také širšímu kontextu příprav expedice a podrobnému místopisu plavby.

Populárně naučná část od Radomíra Tichého vás naopak vtáhne do příběhu hrdinů mladší doby kamenné – neolitu, jejichž tváře nepostihla paměť dalších generací.
Kniha není o Gilgamešovi, ale obsahuje motivy, které se v tomto nejstarším písemném díle vyskytují (život na pobřeží, postava převozníka, symbolika lodě, otázky života ve vzdálených krajích) a mohou směřovat k nejstarší námořní plavbě.
Kniha je o hrdinech, kteří pluli do jiných světů za mořem, jejichž příběhy sice neznáme, ale tušíme je dle indicií nalezených archeology.

První uvedení knihy a její křest rozkošnou vodou nás čeká již za týden a to konkrétně 30. září 2022 na vodní nádrži Rozkoš,
kde budeme zároveň křtít i naši novou loď !

Spuštěním nové lodi na vodní hladinu a testovací jízdou započne nová kapitola experimentální námořní plavby, kterou zhmotňují naše expedice Monoxylon.

Napsat komentář