Soustředění na vodní nádrži Rozkoš

V termínu od 2.7. do 8.7. 2018 se konalo soustředění budoucích účastníků expedice Monoxylon III na vodní nádrži Rozkoš.

Hlavním cílem našeho soustředění na Rozkoši, které se uskutečnilo v areálu TJ SLÁVIA – JACHTING Česká Skalice (děkujeme za perfektní zázemí), bylo dokončit úpravy naší lodi. Otestovat prototyp plachty, vyzkoušet jiné typy kormidel a mnoho dalších drobných úprav.

Z předchozích zkoušek na Labi bylo jasné, že po dlouhém 20ti letém vysychání člun ztratil stabilitu. Proto se zpočátku jezdilo méně, a více experimentovalo s úpravami lodi. Ve člunu se objevila zátěž v podobě pytlů s pískem, které by zároveň mohly suplovat náklad z mladší doby kamenné. Na počátku bylo naloženo 480 kg písku. Později se více osvědčilo snížení polohy laviček pádlařů v některých partiích lodi. Tato úprava umožnila zredukovat množství balastního písku na polovinu. Ke stabilitě člunu přispělo i rozložení pádlařů symetricky po stranách po jednom na každé lavici, takže stabilita lodi se jeví jako řešitelný problém.

Počasí na Rozkoši bylo pro naše testy příznivé, protože větrné chvilky se střídaly s bezvětřím. Díky tomu byly učiněny první úspěšné pokusy s plachtou a rychlost člunu se při zadním větru zvýšila na 7 km/hod. Nově instalované dřevěné součástky s otvory ( nalezené archeology v člunu z Bracciana ) umístěné vhodně v délce plavidla se staly oporou pro vyvazování plachty a řídících provazů. Zřejmě jde o jednu z možností jejich původního využití.

Druhým velkým cílem soustředění bylo otestovat schopnosti posádky a sáhnout si na dno sil při pádlování. Proto jsme jako simulaci vybraných vzdáleností mezi ostrovy na trase plánované expedice zvolili v pátek a v sobotu dva nepřetržité úseky plavby. Posádky střídaly v dvouhodinovém cyklu a loď byla neustále v pohybu. V pátek se každý člen posádky zúčastnil dvou úseků a v sobotu dokonce tří. Sobotní plavba se protáhla až do pozdní noci s ukončením v půl druhé ráno v neděli.

Součástí soustředění bylo samozřejmě i představení člunu veřejnosti v sobotu dopoledne přímo v areálu TJ SLÁVIA – JACHTING Česká Skalice. Mnozí zájemci si dokonce zapádlovali pod dozorem zkušených členů naší posádky.

I chvíle, kdy každá posádka zůstala sama uprostřed vodní plochy přehradní nádrže Rozkoš, byly důležité. Stále se zde utužovalo přátelství i motivace dosáhnout společného cíle budoucí expedice.  A náš staronový člun se opět stal miláčkem posádek.

Příští soustředění bude ve dnech 28.9. – 30.9. 2018 na Rozkoši opět v areálu TJ SLÁVIA – JACHTING Česká Skalice.

Přijďte se na nás podívat.

Napsat komentář