Děkujeme za podporu EXPEDICE MONOXYLON IV

expedice monoxylon

Monoxyl
 ( z řeckého monoxylon ) je jednoduché dřevěné plavidlo vydlabané z jednoho kmene stromu. Monoxyly prokazatelně patří k nejstarším doloženým typům lodí. Jejich používání je archeologickými nálezy potvrzeno už od doby kamenné a některá přírodní etnika je používají dodnes.

Expedice Monoxylon 
jsou námořní výpravy Radomíra Tichého a jeho týmu, které v sobě úzce spojují vědu v podobě experimentální archeologie a dobrodružství námořní plavby.

Smyslem expedic Monoxylon je praktické ověření různých technologií výroby monoxylů a jejich vlastností při námořní plavbě. Formou archeologického experimentu testujeme monoxyl jako typ plavidla, které mohlo být používáno při šíření raných zemědělských populací ve Středomoří před 9000 lety. Chceme zdůraznit význam monoxylů oproti člunům koženým nebo rákosovým, které svými výpravami popularizovali např. Thor Heyerdahl nebo expedice Papyrella 1988.

Zázemí pro provádění archeologických experimentů nám poskytuje Archeopark Všestary, kde si také můžete prohlédnout expozici s monoxyly z našich expedic.

Náš příběh

4 námořní výpravy

2000 odpádlovaných kilometrů

věda, dobrodružství, přátelství …

„ Ještě před několika málo lety jsem netušil, jak vypadá dlabaná loď, kdo je Radek Tichý, jaké je to pít mořskou vodu. Netušil jsem, že už v pravěku se lidé plavili po moři a že tak šířili celou svou kulturu. Nevěděl jsem, jaké je to přežít mořskou bouři. Netušil jsem, jak krásná jsou rána v pustých zátokách a na ostrovech, jak krásné je plavat v temné noci v hlubokém moři plném svítícího planktonu. Nevěděl jsem, jaká hrůza dokáže ovládnout mysl ve vlnobití a jak vypadá mořská nemoc. Ještě před několika lety jsem prostě nevěděl, co znamená Monoxylon a jak výborné přátele při tomto dobrodružství poznám … “

Vladislav Rogozov
expedice Monoxylon I a II

“ … plavba v dlabaném člunu je pro mne v určitém smyslu meditací. Váš svět se zjednoduší na jeden cíl a provádění několika základních úkonů. Dokážete být daleko víc přítomni v daném okamžiku, než je obvyklé v běžném životě. V tomto okamžiku je kolem vás „jen“ spousta slané vody a vítr, velký kus vydlabaného dřeva, ve kterém sedíte, na sobě máte jen slané trenky, v ruce držíte dřevěné pádlo či kormidlo a před sebou na horizontu vidíte cíl (nebo alespoň tušíte, že tam někde je). Plavba vás nenutí upínat pozornost k ničemu jinému, a tak si vaše mysl nenuceně vybírá, čím se bude zabývat, sahá hlouběji a vy vidíte věci mnohem jasněji. „

Richard Thér
expedice Monoxylon II a III

„ Ležím na hladině a užívám si lehounké pohupování na drobných vlnkách, kterým se podařilo proniknout do malé, úzké zátoky na ostrůvku Nea Kameni. Vnímám příjemné teplo termálních vývěrů, které se zde mísí s mořskou vodou a barví ji do hněda železem a sírou vyplavenou z nitra vulkánu. Jsem ohromen drsnou krásou tohoto místa a zároveň jsem nesmírně hrdý. Jsem hrdý na sebe a své kamarády z expedice Monoxylon III, protože jsme dokázali vystoupit z upachtěného shonu dnešní doby a vrátit se ke svým klukovským snům. Postavili jsme společně krásnou repliku pravěké lodi, dopluli na ni vlastními silami až sem a přispěli tak malou kapičkou do velikého moře lidského vědění. “

Alexandr Jenš
expedice Monoxylon I, II a III