Expedice Monoxylon

Monoxylon je řecký výraz pro jednoduché plavidlo vydlabané z jednoho kusu kmene stromu. Obvykle se používá výraz monoxyl. Pro expedice nazvané Monoxylon (1995, 1998) představovalo toto plavidlo nejjednodušší typ člunu ze samých počátků námořní plavby. Neznamená to, že by mělo jít o plavidlo jediné, ale v porovnání s možnými dalšími čluny z rákosu, kůže, apod. plavidlo archeologicky nejlépe prokazatelné. Cílem expedic Monoxylon bylo zdůraznit význam tradice dřevěných lodí pro nejstarší námořní plavbu ve Středomoří, oproti např. rákosovým člunům, které dostatečně popularizoval Thor Heyerdahl a které se staly i tématem některých expedic ve Středomoří (např. Papyrella 1988).
Expedice Monoxylon I (1995)

Expedice Monoxylon I (1995)

Dlabaný člun první expedice měl hypotetickou podobu, protože za období, které měla expedice úrovní plavby představovat, byla vybrána mladší doba kamenná (neolit), a z ní v té době pocházel jen nález člunu z Dánska (Tybrind Vig), ne však ze Středomoří. Dlabaný člun z Tybrind Vig, nalezený na bývalém mořském pobřeží, prokázal použití takového plavidla v pobřežní námořní plavbě. ... více zde

Expedice Monoxylon II (1998)

Expedice Monoxylon II (1998)

Motivem druhé expedice bylo zveřejnění objevu dlabaného člunu z mladší doby kamenné v jezeře Bracciano u Říma. Italští archeologové jej interpretovali jako plavidlo schopné námořní plavby. Originál byl zhotoven z kmene dubu s délkou větší než 10 m. Takové plavidlo odpovídalo nejen délce člunu z Tybrind Vig, ale mělo potenciál pojmout větší množství nákladu. Stavba nového člunu (Monoxylon II) probíhala ještě bez znalosti detailní podoby originálu, navíc i originál byl neúplný a poškozený. ... více zde

Expedice Monoxylon III (2019)

Expedice Monoxylon III (2019)

V odborné literatuře zůstalo téma nejstarší středomořské plavby tématem aktuálním. Zasloužily se o to zejména nové archeologické objevy ze střední a mladší době kamenné na Kypru, Krétě a dalších ostrovech Egejského moře. V řešení otázek šíření nejstaršího zemědělství a námořní plavby přibylo jen málo praktických pokusů (např. expedice Kythéra 2014 z Peloponésu na západní Krétu na plavidle ze svazků rostlin). ... více zde

Náš příběh

Náš příběh

"Ještě před několika málo lety jsem netušil, jak vypadá dlabaná loď, kdo je Radek Tichý, jaké je to pít mořskou vodu. Netušil jsem, že už v pravěku se lidé plavili po moři a že tak šířili celou svou kulturu. Nevěděl jsem, jaké je to přežít mořskou bouři. Netušil jsem, jak krásná jsou rána v pustých zátokách a na ostrovech, jak krásné je plavat v temné noci v hlubokém moři plném svítícího planktonu. Nevěděl jsem, jaká hrůza dokáže ovládnout mysl ve vlnobití a jak vypadá mořská nemoc. Ještě před několika lety jsem prostě nevěděl, co znamená Monoxylon a jak výborné přátele při tomto dobrodružství poznám ... "       z deníku Vladislava Rogozova, lékaře epedic Monoxylon

Náš tým

aneb bez koho by to nešlo :)
Radomír Tichý
Radomír Tichý
duchovní otec a náčelník expedic
Tonya Garcia
Tonya Garcia
Account Manager
Linda Guthrie
Linda Guthrie
Business Development