Expedice Monoxylon

Monoxylon (zkráceně také monoxyl) je řecký výraz pro jednoduché plavidlo vydlabané z jednoho kusu kmene stromu.
Expedice Monoxylon v sobě úzce spojují vědu v podobě experimentální archeologie a dobrodružství námořní plavby.
Cílem expedic Monoxylon je prakticky ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí - monoxylů při šíření raných zemědělských populací ve Středomoří.
Také chceme zdůraznit význam monoxylů, jako archeologickými nálezy nejlépe prokazatelného typu lodi, oproti člunům koženým nebo rákosovým, které svými výpravami popularizoval např. Thor Heyerdahl nebo expedice Papyrella 1988.

Expedice Monoxylon I (1995)

Expedice Monoxylon I (1995)

Motivem první expedice byl test přepravy lidí, plodin a zvířat pomocí člunu, jež byl bez konkrétní předlohy vydlabán pomocí nástrojů z období neolitu (mladší doby kamenné). Trasa byla naplánována napříč Egejským mořem od ostrova Samos, který se nachází v těsné blízkosti u tureckého pobřeží. Vedla přes řetězec ostrovů Ikaria, Mykonos, Tinos, Andros a Euboia až na pobřeží poloostrova Atika, kde skončila poblíž městečka Nea Makri.
... více zde

Expedice Monoxylon II (1998)

Expedice Monoxylon II (1998)

Druhá expedice vyzkoušela námořní plavbu podél pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Expedice byla zakončena v Lisabonu účastí na výstavě EXPO 98 - "Oceány, dědictví pro budoucnost". Tato expedice přirozeně navázala na první plavbu v oblasti, kde prokazatelně docházelo k raně neolitické akulturaci kulturou kardial-impresso. Předlohou pro stavbu Monoxylu II. byl nález neolitického člunu v jezeře Bracciano (Itálie, Řím).
... více zde

Expedice Monoxylon III (2019)

Expedice Monoxylon III (2019)

V odborné literatuře je téma nejstarší středomořské plavby stále aktuální. Zasloužily se o to zejména nové archeologické objevy ze střední a mladší doby kamenné na Kypru, Krétě a dalších ostrovech Egejského moře. V seznamu archelogických experimentů však přibylo jen málo praktických pokusů, které by přispěly k řešení otázek šíření nejstarších kultur pomocí námořní plavby. Rozhodli jsme se tedy "oprášit" náš 20 let starý člun z druhé výpravy a ...
... v květnu 2019 vyplouváme !

Náš příběh

Náš příběh

"Ještě před několika málo lety jsem netušil, jak vypadá dlabaná loď, kdo je Radek Tichý, jaké je to pít mořskou vodu. Netušil jsem, že už v pravěku se lidé plavili po moři a že tak šířili celou svou kulturu. Nevěděl jsem, jaké je to přežít mořskou bouři. Netušil jsem, jak krásná jsou rána v pustých zátokách a na ostrovech, jak krásné je plavat v temné noci v hlubokém moři plném svítícího planktonu. Nevěděl jsem, jaká hrůza dokáže ovládnout mysl ve vlnobití a jak vypadá mořská nemoc. Ještě před několika lety jsem prostě nevěděl, co znamená Monoxylon a jak výborné přátele při tomto dobrodružství poznám ... "       z deníku Vladislava Rogozova, lékaře epedic Monoxylon

Náš tým

koordinující přípravu Expedice Monoxylon III
Radomír Tichý
Radomír Tichý
duchovní otec expedic a náčelník kmene
Jiří Junek
Jiří Junek
stařešina kmene zodpovědný za médiální obraz expedic
Jiří Miler
Jiří Miler
stařešina kmene pro personální a ekonomickou agendu
Tomáš Vobořil
Tomáš Vobořil
stařešina kmene zodpovědný za technické zázemí expedic

Aktuální dění kolem Expedice Monoxylon III