Expedice Monoxylon

Monoxylon (zkráceně také monoxyl) je řecký výraz pro jednoduché plavidlo vydlabané z jednoho kusu kmene stromu.
Expedice Monoxylon v sobě úzce spojují vědu v podobě experimentální archeologie a dobrodružství námořní plavby.
Cílem expedic Monoxylon je prakticky ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí - monoxylů při šíření raných zemědělských populací ve Středomoří.
Také chceme zdůraznit význam monoxylů, jako archeologickými nálezy nejlépe prokazatelného typu lodi, oproti člunům koženým nebo rákosovým, které svými výpravami popularizoval např. Thor Heyerdahl nebo expedice Papyrella 1988.

Expedice Monoxylon I (1995)

Expedice Monoxylon I (1995)

Expedice testovala možnost námořní plavby z Blízkého východu do prostoru pevninského Řecka. Motivem expedice byl test přepravy lidí, zvířat a plodin pomocí dlabaného člunu prostředky odpovídajícími neolitu, tj. maldší době kamenné 7000 let před naším letopočtem. Dlabaný člun dlouhý 6m opatřený bočním plovákem urazil během této expedice trasu dlouhou 290km. Dokázal bez problémů přepravit posádku 9 lidí a poskytnout prostor pro přepravu dalšího nákladu ...
více zde

Expedice Monoxylon II (1998)

Expedice Monoxylon II (1998)

Motivem druhé expedice bylo zveřejnění objevu dlabaného člunu z mladší doby kamenné v jezeře Bracciano u Říma. Italští archeologové jej interpretovali jako plavidlo schopné námořní plavby. Originál byl zhotoven z kmene dubu s délkou větší než 10 m. Takové plavidlo odpovídalo nejen délce člunu z Tybrind Vig, ale mělo potenciál pojmout větší množství nákladu. Stavba nového člunu (Monoxylon II) probíhala ještě bez znalosti detailní podoby originálu, navíc i originál byl neúplný a poškozený. ... více zde

Expedice Monoxylon III (2019)

Expedice Monoxylon III (2019)

V odborné literatuře zůstalo téma nejstarší středomořské plavby tématem aktuálním. Zasloužily se o to zejména nové archeologické objevy ze střední a mladší době kamenné na Kypru, Krétě a dalších ostrovech Egejského moře. V řešení otázek šíření nejstaršího zemědělství a námořní plavby přibylo jen málo praktických pokusů (např. expedice Kythéra 2014 z Peloponésu na západní Krétu na plavidle ze svazků rostlin). ... více zde

Náš příběh

Náš příběh

"Ještě před několika málo lety jsem netušil, jak vypadá dlabaná loď, kdo je Radek Tichý, jaké je to pít mořskou vodu. Netušil jsem, že už v pravěku se lidé plavili po moři a že tak šířili celou svou kulturu. Nevěděl jsem, jaké je to přežít mořskou bouři. Netušil jsem, jak krásná jsou rána v pustých zátokách a na ostrovech, jak krásné je plavat v temné noci v hlubokém moři plném svítícího planktonu. Nevěděl jsem, jaká hrůza dokáže ovládnout mysl ve vlnobití a jak vypadá mořská nemoc. Ještě před několika lety jsem prostě nevěděl, co znamená Monoxylon a jak výborné přátele při tomto dobrodružství poznám ... "       z deníku Vladislava Rogozova, lékaře epedic Monoxylon

Náš tým

realizační tým Expedice Monoxylon III
Radomír Tichý
Radomír Tichý
duchovní otec expedic a náčelník kmene
Jiří Junek
Jiří Junek
stařešina kmene zodpovědný za médiální obraz expedic
Jiří Miler
Jiří Miler
stařešina kmene pro personální a ekonomickou agendu
Tomáš Vobořil
Tomáš Vobořil
stařešina kmene zodpovědný za technické zázemí expedic

Novinky z příprav Expedice Monoxylon III